Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - poziom zaawansowany

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach st. zaawansowany

tsr zaaw baner

 

Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate po sukcesie przeprowadzonych podstawowych kursów TSR, serdecznie zaprasza na kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach!

 

Dla kogo?

Szkolenie zaawansowane TSR skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe w nurcie TSR (70 godzin). To szkolenie dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – m.in. psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych, interwentów, wykładowców - jak i dla osób pracujących z grupami/osobami/rodzinami,  znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej oraz wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany na lepsze.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat TSR z możliwością zastosowania podejścia w różnych dziedzinach. Tematyka szkolenia będzie odnosić się do pracy indywidualnej z klientem, pracy z parą oraz pracy grupowej. Podczas warsztatu będzie możliwość superwizji oraz zaprezentowania pracy własnej przez uczestników szkolenia.

 

Organizacja kursu i jego zaliczenie: 130 godzin dydaktycznych realizowanych w systemie 7 spotkań x 2 dni szkoleniowe. Zaliczeniem będzie znajomość zagadnień merytorycznych na poziomie zaawansowanym (lista umiejętności) - na podstawie zajęć i podanej literatury oraz prezentacja nagrań (audio lub video: 2 x 10 minut 2 sesji – z klientem i grupą/parą/rodziną).

Terminy szkolenia:

I zjazd:         3 - 4 marzec

II zjazd:    17- 18 marzec

III zjazd:      7 – 8 kwiecień

IV zjazd:    28 – 29 kwiecień

V zjazd:     12 – 13 maj

VI zjazd:     19 –20 maj

VII zjazd:      2 – 3 czerwiec lub 16 – 17 czerwiec (termin rezerowowy)

Koszty szkolenia:

2300 zł – przy płatności z góry

Kurs w promocyjnej cenie dla osób, które ukończyły stopień podstawowy w KCP Salvate – 2200 zł przy płatności z góry!

*Możliwa płatność w ratach.

Materiały – w ramach kursu dostępne będą artykuły dotyczące TSR, autorstwa prowadzących, ćwiczenia oraz certyfikaty zakończenia kursu zaawansowanego TSR.

Zasady uczestnictwa – osoba, która chce otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego TSR musi zaliczyć 95 % obecności. Większa absencja (do 10 %) będzie wymagała dodatkowej aktywności uczestnika (nagranie sesji, artykuł). Do 15 % nieobecności na zajęciach – będzie wymagało uzupełnienia opuszczonych zajęć w innym trybie. Większa absencja uniemożliwia zaliczenie kursu.  

Metodologia szkolenia:

Ćwiczenia oraz praca w zespole, grupach 2-3 osobowych

Burza mózgów, dyskusje grupowe, odgrywanie ról

Analiza filmów szkoleniowych, materiałów filmowych z sesji z klientem

Wykłady, prezentacje multimedialne

Self-studies dla uczestników

Zakres merytoryczny szkolenia:

W ramach stopnia zaawansowanego pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z możliwością wykorzystywania TSR w różnych obszarach oraz trenowali posługiwanie się nią.

Jednocześnie pamiętając, że każdy z Państwa jest ekspertem od swego życia i terapeutą TSR poziomu podstawowego, uważamy, że potrzebny jest czas na realizację indywidualnych oczekiwań, które mogą nie pokrywać się z tematami proponowanymi poniżej, a na których rozważenie jesteśmy gotowi i na których realizację będziemy zawsze chcieli znaleźć sposób.

RAMOWY PLAN TEMATÓW SZKOLENIA II STOPNIA TSR:

Osoby w kryzysie i zachowania autodestrukcyjne.

W ujęciu TSR zachowania autodestrukcyjne są traktowane jako „pomysł” klienta na zmianę swojej dotychczasowej sytuacji. Rozmowa, w której posługujemy się instrumentami TSR, daje możliwości do bardzo poważnego traktowania klienta oraz wypracowania razem z nim bardziej konstruktywnych dla samego klienta strategii radzenia sobie z problemami życiowymi i budowanie „preferowanej przyszłości. Zajęcia są prowadzone w systemie seminaryjno - warsztatowym.

Praca z grupą w konwencji TSR.

Grupa w myśleniu TSR jest wyłącznie narzędziem do pomagania klientowi w realizacji własnych celów terapeutycznych. Podczas spotkania dążymy do zrozumienia istoty i sposobu działania tego sposobu pracy oraz planowania i  jasnego posługiwania się tym narzędziem. Centralnym elementem tu są istniejące zasoby i ich wykorzystania dla osiągnięcia przez uczestników osobistych celów.

Zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych.

Choroby i zaburzenia psychiczne są z reguły wyzwaniem dla każdego nurtu psychoterapeutycznego. TSR w oparciu o przyjęte zasady merytoryczne nie stara się „przywracać” klienta do tzw. „zdrowia psychicznego”, lecz akceptując jego sytuację pomaga mu w budowaniu  takich rozwiązań, które poprawią różne sfery życia klienta. Na zajęciach próbujemy „oswoić się” z tego typu klientami, zrozumieć ich świat i planować adekwatne strategie postępowania.

TSR w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych i behawioralnych

TSR jest alternatywą dla „obowiązujących” koncepcji w lecznictwie odwykowym (alkohol i narkotyki). Doświadczenia instytucjo stacjonarnych i ambulatoryjnych, pracujących w nurcie TSR pokazują, że jest to obiecująca metoda nie tylko w sensie efektywności, lecz także oszczędności nakładów finansowych i osobowych. Prowadzący dzielą się swoim doświadczeniem praktycznym wspomagając w procesie uczenia się TSR.

TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pokazanie zastosowania tego modelu w różnych sytuacjach – w przedszkolach, w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, palcówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i w rodzinie biologicznej. Przedstawione zostaną różne techniki angażujące młodych ludzi do współpracy. Zaprezentowana zostanie technika pracy z dziećmi: „Dam radę”, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi dynamicznymi, nadpobudliwymi bez wykorzystania środków farmakologicznych.

 O nastolatkach mówi się, że „ mają mało motywacji do współpracy”. TSR daje możliwości do pracy z  „trudnymi przypadkami”. Warsztat zawierać będzie prezentacje i mikroedukacje ilustrowane nagraniami wideo z prowadzonej praktyki terapeutycznej oraz okazję do ćwiczeń różnych technik stosowanych w pracy z dziećmi  i młodzieżą. Zostanie zaprezentowana inna metoda wspierania rodziny, bazująca na zasobach i mocnych stronach rodziny, opiekunów – Wideotrening Komunikacji.

Wykorzystanie TSR w relacji (para, rodzina).

Warsztat daje umiejętność prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniach jednocześnie z dwoma osobami w sytuacji, kiedy osoby są niezadowolone ze swoich relacji np. rodzic i dziecko, mąż i żona, uczeń i nauczyciel.  Wyzwaniem będzie nauczenie się myślenia i praktywowania na poziomie relacji. Zapoznanie się ze strukturą sesji rodzinnej oraz zdobyciem umiejętności - jak pracować nad wspólnym celem będzie elementem tego modułu szkoleniowego. Praca własna na warsztacie zostanie połączona z prezentacją materiału filmowego ze spotkania terapeuty z diadą oraz prezentacją pracy terapeutycznej osoby prowadzącej sesję „na gorąco”.  Stanowi to szansę do wykorzystania wcześniejszych umiejętności  do pracy z diadą lub rodziną w ujęciu systemowej pracy z rodziną.

 

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Trenerzy prowadzący szkolenie to osoby z certyfikatami terapeutów i instruktorów Terapii/Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach polskich i międzynarodowych szkół, psychoterapeuci, superwizorzy, osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym i pracą w nurcie TSR.

Miejsce szkolenia: Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate, ul. Moniuszki 18/5
w Krakowie (okolice ronda Mogilskiego).

Zasady zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłana informacja o kwalifikacji i dalszych krokach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 266 942
– mgr Grzegorz Kolp, a także mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

https://www.facebook.com/events/970989326388306/

 

Zapraszamy do rejestracji !!